lieky

BUSCOPAN ANTIACIDO® - Ranitidín

BUSCOPAN ANTIACIDO® je liečivo na báze hydrochloridu ranitidínu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Antacidá, antiemetiká a peptický protivred - H2 antagonista

IndikácieAkčný mechanizmusŠtúdie a klinická účinnosť Návod na použitie a dávkovaniePozorovanie Tehotenstvo a laktáciaInterakcieContraindikácieNežiaduce účinky

Indikácie BUSCOPAN ANTIACIDO ® - Ranitidín

BUSCOPAN ANTIACIDO® je indikovaný na občasnú liečbu príznakov súvisiacich s hypersekréciou žalúdka, ako je pálenie záhy a hyperacidita.

Mechanizmus účinku BUSCOPAN ANTIACIDO ® - Ranitidín

BUSCOPAN ANTIACIDO® je liek na báze ranitidínu, aktívnej zložky patriacej do veľkej kategórie antacíd a presnejšie, na základe vlastného mechanizmu účinku, účinku antihistaminík inhibujúcich receptor histamínu H2.

Táto účinná zložka, ktorá sa orálne vstrebáva, sa rýchlo absorbuje gastro-enterickou sliznicou a koncentruje sa hlavne na úrovni žalúdka, inhibuje vyššie uvedené receptory exprimované na povrchu parietálnych buniek žalúdka, čím sa znižuje vylučovanie žalúdka.

Vyššie uvedený mechanizmus je teda tiež sprevádzaný znížením sekrécie pepsínu a výrazným poklesom objemu žalúdočnej šťavy, čím sa výrazne znižuje typická symptomatológia.

Ranitidín sa po svojej aktivite vylučuje hlavne obličkami prostredníctvom glomerulárnej filtrácie a aktívnej tubulárnej sekrécie.

Vykonané štúdie a klinická účinnosť

RANITIDÍN V PREOPERATÍVNOM PROPHYLÓZE

Hrudníka. 2009 Aug; 136 (2): 440-7. doi: 10.1378 / hrudník 08-1634. Epub 2009 24. marec.

Štúdia preukazujúca, že používanie Ranitidínu môže znížiť riziko nozokomiálnej pneumónie súvisiacej s používaním antagonistov receptora histamínu H2 u pacientov s kardiotorakálnou chirurgiou, ktorí sa podrobujú farmakologickej profylaxii.

IPERSENSIBILITY TO RANITIDIN

Immunopharmacol Immunotoxicol. 2009; 31 (3): 414-6. doi: 10, 1080 / 08923970902739078.

Talianska štúdia, ktorá prehodnocuje rozsiahle ochranné použitie Ranitidinu vo svetle početných nových prípadov v literatúre, ktoré ukazujú potenciálne riziká spôsobené reakciami z precitlivenosti na liek.

SPORADICKÉ PIROSI A RANITIDÍNOVÉ LIEČENIE

Acta Gastroenterol Latinoam. 2007 Dec; 37 (4): 231-7.

Práca demonštrujúca účinnosť asociácie medzi antacidovými soľami a ranitidínom, pri sporadickom pôsobení proti klasickým symptómom spojeným s gastroezofageálnym refluxom, ako je pálenie záhy.

Spôsob použitia a dávkovanie

BUSCOPAN ANTIACIDO®

Šumivé tablety obsahujúce 83, 7 mg hydrochloridu ranitidínu v množstve 75 mg ranitidínu.

Vo všeobecnosti odporúčame užívať tabletu podľa potreby, pričom neprekračujte maximálnu dávku 4 tabliet denne a poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako ju užijete.

Úprava dávky môže byť nevyhnutná u pacientov trpiacich na renálne ochorenia, farmakokinetické charakteristiky účinnej zložky sú známe.

Upozornenia BUSCOPAN ANTIACIDO ® - Ranitidín

Pred užitím lieku BUSCOPAN ANTIACIDO ®, najmä v prípade pretrvávajúcich príznakov, by bolo vhodné poradiť sa so svojím lekárom a vyšetriť základnú patológiu, ktorá je zodpovedná za symptómy.

Dlhodobé užívanie tohto lieku by mohlo maskovať prítomnosť závažných ochorení, ktorých včasná diagnóza určuje ich terapeutický úspech.

Osobitná opatrnosť pri používaní lieku BUSCOPAN ANTIACIDO® by mala byť vyhradená aj pre pacientov s ochorením obličiek, pečene, pľúc a gastrointestinálneho traktu, pričom sa musí vždy snažiť o konzultácie a dohľad nad lekárom počas celého terapeutického procesu.

BUSCOPAN ANTIACIDO ® obsahuje:

  • Sodík, preto by sa jeho použitie malo robiť so zvýšenou opatrnosťou u pacientov trpiacich hypertenziou a podstupujúcich diétu s nízkym obsahom sodíka;
  • Aspartám, potenciálny zdroj fenylalanínu, je preto škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou;
  • Sorbitol, ktorý by mohol byť potenciálne problematický u pacientov trpiacich dedičnými problémami intolerancie fruktózy.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Vzhľadom na schopnosť Ranitidínu prechádzať placentárnou bariérou a filtrom prsníka tým, že sa vystaví farmakologicky účinným koncentráciám u plodu a dojčiat, odporúča sa vyhnúť sa užívaniu BUSCOPAN ANTIACIDO® počas tehotenstva a nasledujúceho obdobia dojčenia.

interakcie

Farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti Ranitidínu vyžadujú, aby pacient užívajúci liek BUSCOPAN ANTIACIDO ® venoval osobitnú pozornosť súčasnému užívaniu: \ t

  • Antacidá vzhľadom na ich schopnosť znižovať intestinálnu absorpciu ranitidínu;
  • Diazepam, propanolol, teofylín a lidokaín, ktorých metabolizmus môže byť ovplyvnený indukčným pôsobením na cytochrómové systémy ranitidínu;
  • Lieky eliminované obličkami, ktorých vylučovacia kinetika by mohla byť ďalej posilnená Ranitidínom, s následným znížením potenciálnych terapeutických účinkov.

V každom prípade, ak je potrebné kombinovať terapiu BUSCOPAN ANTIACIDO® s liečbou inými liekmi, pacient by mal okamžite kontaktovať svojho lekára a odhaliť tak potrebu.

Kontraindikácie BUSCOPAN ANTIACIDO ® - Ranitidín

Použitie BUSCOPAN ANTIACIDO® je kontraindikované v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z jej pomocných látok alebo na iné štruktúrne príbuzné molekuly.

Nežiaduce účinky - Vedľajšie účinky

Napriek použitiu lieku BUSCOPAN ANTIACIDO® je vo všeobecnosti bezpečný a bez mimoriadne závažných vedľajších účinkov, pacient v terapii môže mať príznaky ako zápcha, nevoľnosť, vracanie, hnačka a bolesť brucha.

Klinicky relevantné nežiaduce reakcie charakterizované zmenami ovplyvňujúcimi nervový systém a reakcie z precitlivenosti na aktívnu zložku sú našťastie zriedkavejšie.

Poznámky

BUSCOPAN ANTIACIDO ® je liek, ktorý nepodlieha povinnému lekárskemu predpisu.