infekčných chorôb

Čo znamená AIDS? Je to synonymum pre HIV?

Anglická skratka AIDS ( syndróm získanej imunodeficiencie ) sa používa na indikáciu ochorenia spôsobeného infekciou vírusom ľudskej imunodeficiencie ( HIV, vírus ľudskej imunodeficiencie ).

HIV má zvláštnosť infikovania CD4 lymfocytov, čo je typ bunky nevyhnutnej pre získanú imunitu . V priebehu infekcie dochádza k postupnej redukcii prvkov zodpovedných za obranu organizmu až do kolapsu imunitného systému . Človek môže byť infikovaný HIV bez toho, aby ho poznal, pretože je možné žiť s tichým vírusom viac ako 20 rokov predtým, ako zažíva syndróm získanej imunodeficiencie . Pacienti s AIDS sa postupne stávajú náchylnými k širokému spektru infekčných mikroorganizmov, z ktorých mnohé sú za normálnych podmienok neškodné. Smrť je všeobecne dôsledkom účinkov jednej z týchto oportúnnych infekcií.

Na záver možno povedať, že termín AIDS sa používa, keď to znamená zjavnú chorobu, ktorá nastáva, keď je imunitný systém oslabený infekciou HIV.