anatómia

Jednoduchý kubický epitel

Kubický (alebo izoprismatický) monostratifikovaný epitel je tvorený jednou vrstvou kubických buniek, usporiadaných vedľa seba.

Bunky majú veľmi podobnú výšku a šírku, takže vyzerajú ako hracie kocky. Jadro je kruhové a centrálne umiestnené vzhľadom na bunky, čo umožňuje ich odlíšenie od buniek jednoduchého cylindrického epitelu (kde jadro je blízko bazálnej laminy).

Vďaka týmto vlastnostiam je ochranná a obsahujúca funkcia tohto epitelu väčšia ako funkcia, ktorú ponúka jednoduchý spevnený epitel.

Nie náhodou, jednoduchý kubický epitel pokrýva vylučovacie kanály exokrinných žliaz, folikulov štítnej žľazy, niektorých častí obličkových tubulov a vonkajšieho povrchu vaječníkov.

Kubický epitel má funkciu ochrany tkanív a v prípade obličiek má funkciu resorpcie. V skutočnosti má nižšiu priepustnosť ako jednoduchý spevnený epitel prítomný v Bowmanovej kapsule; tieto môžu byť krížené mnohými látkami prítomnými v krvi, zatiaľ čo v ďalších častiach nefrónu (kde je kubický alebo nízko cylindrický epitel) je potrebné znovu absorbovať filtrované látky užitočné pre organizmus.