psychológie

Abulia - príčiny a symptómy

definícia

Abulia je duševná porucha charakterizovaná postupným oslabovaním vôle podniknúť akúkoľvek iniciatívu.

Tento fenomén zahŕňa inhibíciu fyzickej a kognitívnej aktivity: subjekt váha pri rozhodovaní samostatne a pri vykonávaní konkrétneho opatrenia, pričom si uvedomuje potrebu jeho dokončenia.

V najzávažnejších prípadoch abulia vedie k pozastaveniu akéhokoľvek dobrovoľného činu, čo vedie k úplnej zotrvačnosti pacienta. S poruchou môžu byť spojené aj problémy s koncentráciou a pozornosťou.

Abulia je symptóm, ktorý sa vyskytuje hlavne v depresívnych stavoch.

Tento stav môže nastať aj v prípade poranenia hlavy, intracerebrálneho krvácania, schizofrénie, Huntingtonovej choroby, frontotemporálnej demencie a Parkinsonovej choroby.

Možné príčiny * Abulia

  • alkoholizmus
  • úzkosť
  • Vaskulárna demencia
  • Veľká depresia
  • Mozgové krvácanie
  • mŕtvice
  • Huntingtonova choroba
  • Alzheimerovej choroby
  • Parkinsonovej choroby
  • schizofrénie