krása

Kedy sa narodil zvyk tetovania?

Tetovanie je technika telesnej výzdoby používaná v mnohých kultúrach, ktorých pôvod je veľmi starý. Táto prax bola vytvorená na trvalé zdôraznenie príslušnosti k obmedzenej a obmedzenej skupine obyvateľstva, politickej alebo duchovnej triede, vetve armády, viac či menej tajnej sekte.

Slovo " tetovanie " pochádza z polynézskej " tatau ", čo znamená " vyryť, označiť kožu ".

Tetovanie, prstene na tele a na tvári, jazvy a zmrzačenie neboli v primitívnych kmeňoch neobvyklé. Oetziho múmie, ktorá žila približne v roku 3300 pnl (muž Similaun) a nachádza sa v talianskych Alpách v roku 1991, mala terapeutické tetovanie.

Tetovanie bolo bežné aj medzi starovekými Egypťanmi a Rimanmi, americkými indiánmi, africkými a maorskými moslimskými kočovníkmi: každá z týchto populácií zodpovedala presným dekoračným vzorom a významom. V stredoveku sa koptské monofyzity vytetovali, aby označili svoju kresťanskú identitu. Koncom 19. storočia sa táto prax rozšírila aj do šľachtických tried Európy (známe tetovanie boli cár Mikuláš II., Sir Winston Churchill a Franklyn Delano Roosevelt).

Použitie týchto symbolov dnes presiahlo pôvodný duchovný alebo kmeňový účel a stalo sa skôr osobným hľadaním výrazu, formou priestupku a trendovým fenoménom.