nádory

Prečo má radiačná terapia vedľajšie účinky?

Zvyčajne zamerané na liečbu nádorov, rádioterapia zahŕňa vystavenie oblasti tela vysokoenergetickému žiareniu.

Tieto vysokoenergetické žiarenia, tiež nazývané ionizujúce žiarenie, spôsobujú poškodenie DNA buniek, ktoré zasiahnu; poškodenie, ktoré je trvalé a smrteľné pre rakovinové bunky, ale dočasné a opraviteľné pre zdravé bunky.

Škody, ktoré postihujú zdravé bunky, by mohli vyvolať rôzne vedľajšie účinky, niektoré okamžité a riešiteľné v krátkom čase, iné s dlhšími a rozhodne viac problematickými dôsledkami.

Charakteristiky a závažnosť vedľajších účinkov závisia od anatomického miesta vystaveného rádioterapii, od dávky ionizujúceho žiarenia, ktoré jednotlivec dostáva, a konečne od reparačnej kapacity zúčastnených zdravých buniek.

Spomedzi najčastejších dočasných vedľajších účinkov, ktoré nie sú zvlášť závažné, uvádzame: stratu vlasov a kožných vlasov, pocit únavy a podráždenú pokožku.

Spomedzi najnebezpečnejších vedľajších účinkov je však vhodné spomenúť: neplodnosť, lymfodémy a močovú a fekálnu inkontinenciu.