príznaky

Akinesia - príčiny a symptómy

definícia

Strata normálnej svalovej reakcie, ktorá vedie k ťažkostiam pri začatí a vykonávaní dobrovoľných pohybov.

Možné príčiny * Akinesia

  • Huntingtonova choroba
  • Parkinsonovej choroby