infekčných chorôb

Je možné, že sa HIV prenáša s tetovaním?

Riziko nakazenia HIV infekciou počas vykonávania tetovania a piercingu je spojené s nedodržiavaním hygienických a zdravotných predpisov priestorov a zariadení. Je to vlastne prax, ktorá prepichne pokožku a môže uľahčiť kontakt s infikovanou krvou. HIV a iné infekčné ochorenia, ako napríklad hepatitída B a C, sa môžu prenášať prostredníctvom postupov, ktoré zahŕňajú používanie kontaminovaných ihiel a ostrých nástrojov, ktoré nie sú dostatočne sterilizované.

Z tohto dôvodu sú hygiena a profesionalita tetovacieho umelca nepostrádateľnými požiadavkami, ktoré treba overiť pred pokračovaním v realizácii diela.

Vo všetkých fázach musia prevádzkovatelia používať rukavice, nádoby na pigmenty, prietokové a atramentové obvody / trubice, ostré nástroje (napr. Holiace strojčeky) a jednorazové ihly na výmenu pre každého zákazníka. Hlava a podpera ihiel musia byť sterilné, rovnako ako atrament a voda (ak sa pigment riedi). Po použití musí byť likvidácia materiálu použitého na tetovanie primeraná. Nakoniec, priestory musia byť čisté av dobrých hygienických podmienkach.