anatómia

Zadné bedrové svaly

CRYSTAL ILIACA SACRAL FORAMS PREDNÝ VEĽKÝ TROCANTER GLUTH TUBERÓZA ILEO-TIBIÁLNE OŠETRENIE LATA SIDE GLUTEAIC FACE OF ALA ILIACA SACROTUBEROUS BINDING GROWTH ILIACA

Pozri tiež: osteoartritída bedra a bedra: posilnenie svalov po operácii

Horná končatinaDolná končatinakuforbruchočlánky