skúšky

Za akých okolností sa vykonáva RX-hrudník?

X- hrudník hrudníka, tiež známy ako röntgen hrudníka, je široko používaný diagnostický test, ktorého účelom je reprodukovať orgány a kostné štruktúry hrudníka jednotlivca na fotografickej doske (alebo digitálnom detektore).

Všeobecne sa vykonáva, keď jedinec trpí dýchavičnosťou a možno aj závažným a / alebo pretrvávajúcim kašľom, bolesťou na hrudníku, bolesťou na hrudníku spôsobenou traumou, horúčkou.

Vďaka reprodukciám, ktoré môže poskytnúť RTG hrudníka, môžu lekári analyzovať:

Pľúca . RX-hrudník umožňuje diagnostikovanie rôznych chorobných stavov, vrátane: pľúcnych infekcií, cystickej fibrózy, karcinómov pľúc, pľúcneho emfyzému, pneumotoraxu atď.

Srdce . Môžu byť identifikované možné abnormality alebo srdcové malformácie, ako sú napríklad chlopňové chyby alebo stav nazývaný srdcová tamponáda.

Ciev, ktoré sa odchyľujú od srdca . Vady ciev, ktoré spájajú srdce s pľúcami alebo cievy, ktoré spájajú srdce s rôznymi oblasťami tela (aortou), možno vidieť.

Prítomnosť vápenatých usadenín v krvných cievach .

Prítomnosť zlomenín kostí .

Zmeny sa vyskytli na úrovni srdca alebo pľúc po operácii.

Umiestnenie kardiostimulátorov, implantovateľných defibrilátorov alebo srdcových katétrov .