zdravie očí

pseudostrabismus

Existujú prípady, keď sa oči môžu zdať krížové, ale len kvôli špecifickým konformáciám tváre. V tomto prípade hovoríme o pseudostrabizmo .

Falošné vnímanie strabizmu sa často vyskytuje u novorodencov, najmä v prípadoch predčasného pôrodu. Novorodenci môžu mať v skutočnosti sploštený a široký nosný mostík a kožný záhyb, ktorý má sklon pokrývať vnútorný kútik oka (epicanthus), čím vyvoláva dojem, že oči sú odchýlené. Avšak, toto sú rysy tváre, ktoré majú tendenciu miznúť s rastom.

Pseudostrabismo sa pozoruje aj v určitých etnických skupinách. Orientálne oči sa napríklad vyznačujú prítomnosťou epikantických záhybov, takže môžu vzbudiť dojem, že sú prekrížené.