anatómia

Zložený kubický epitel

Tiež nazývaný viacvrstvový kubický (alebo izoprismatický) epitel, toto tkanivo epiteliálnej výstelky je tvorené niekoľkými prekrývajúcimi sa vrstvami kubických buniek.

Je to veľmi zriedkavý epitel u cicavcov, ktorý pokrýva len niekoľko veľkých vylučovacích kanálov (napríklad vylučovacie kanály potu, slinných alebo mliečnych žliaz ).

Viacvrstvový kubický epitel sa skladá z niekoľkých bunkových vrstiev (zvyčajne 2). Viac povrchný je vždy tvorený kubickými bunkami, zatiaľ čo podkladové vrstvy môžu mať rôzne tvary; je to preto, že podľa konvencie je morfologická typológia stratifikovaného epitelu založená na vlastnostiach bunkovej vrstvy, ktorá je najvzdialenejšia od bazálnej vrstvy.

Vrstva v priamom kontakte s bazálnou laminou predstavuje zdroj jednostranných kmeňových buniek (bazálna alebo klíčivá vrstva), schopných regenerovať tkanivo.