zdravie dýchacích ciest

Ako sa vyhnúť kýchaniu a zdravotným rizikám

Inhibíciu kýchania možno dosiahnuť silným tlakom prstami na hornom peru, nose alebo očiach, alebo hlbokým dýchaním nosom.

Keď sa však stratí akákoľvek možnosť kontroly a kýchanie sa stane nevyhnutným, je dobré, aby sa akt zachoval, aby sa predišlo uduseniu, aby sa ústa zatvorili.

Aby sa umožnilo kýchanie, v skutočnosti sa na úrovni dolných dýchacích ciest vytvára silný nárast tlakových spádov, ktoré sa potom uvoľňujú cez charakteristické výbušné emisie vzduchu a "kvapiek" ústami a nosom.

Ak sa ústa počas kýchania udržiavajú zatvorené, dochádza k silnému zvýšeniu tlaku vo vnútri tela, čo negatívne ovplyvňuje oči, nos, uši, bránicu, krčný trakt a mozog, až do spôsobiť viac alebo menej závažné krvácanie.

Aj keď je toto riziko u zdravých ľudí veľmi nízke, stáva sa konzistentnejším pre osoby s vaskulárnymi malformáciami alebo chorobami, ktoré podkopávajú rezistenciu cievnych stien. Z tohto dôvodu je všeobecným odporúčaním odborníkov vždy sa vyhnúť kýchaniu.