antropometrie

WHR vzťah pasu boky

WHR vyjadruje vzťah medzi obvodom pásu a obvodom bokov. Tento index sa používa v lekárskej oblasti na posúdenie telesnej distribúcie tukového tkaniva.

Jednoduchý a rýchly výpočet tohto indexu čiastočne kompenzuje nedostatky BMI.

Spôsob distribúcie telesného tuku koreluje s rizikom kardiovaskulárnych ochorení.

Niekoľko štúdií ukázalo, že obezita typu android alebo jablko (tuková masa sústredená v tvári, krku, ramenách a predovšetkým v bruchu nad pupkom) je spojená s vyššími hladinami glykémie, triglyceridov a krvného tlaku.,

U mužov prevláda obezita typu android, zatiaľ čo u žien prevláda obezita gynoidného alebo hruškového typu (tuková hmotnosť sústredená v bokoch, zadok, stehná a brucho pod pupkom), menej nebezpečná pre zdravie,

Podľa európskych smerov by obvod pásu nemal byť väčší ako 102 cm u mužov a 88 cm u žien. Pomer pásu a bedra by mal byť menší ako 0, 95 pre mužov a 0, 8 pre ženy.

AKO VÝPOČET WHR