lieky

VICKS TOSSE ® Dextromethorfan

VICKS TOSSE® je liečivo na báze dextrometorfán bromidhydrátu

TERAPEUTICKÁ SKUPINA: Kašeľné sedatíva

IndikácieAkčný mechanizmusŠtúdie a klinická účinnosť Návod na použitie a dávkovaniePozorovanie Tehotenstvo a laktáciaInterakcieContraindikácieNežiaduce účinky

Indikácie VICKS TOSSE ® Dextromethorfan

VICKS TOSSE® je liek používaný ako prostriedok na potlačenie kašľa pri zápalových alebo alergických ochoreniach.

Mechanizmus účinku VICKS TOSSE ® Dextromethorfan

Dextrometorfan, aktívna zložka VICKS TOSSE®, je syntetický derivát získaný z aktívnych zložiek patriacich do kategórie opioidov, s ktorými však nemá spoločné typické analgetické účinky.

V skutočnosti je Dextromethorfan obdarený miernou sedatívnou aktivitou, najčastejšie súvisiacou so schopnosťou zvýšiť lokálne koncentrácie serotonínu, nasmerované pomerne selektívnym spôsobom na nervové centrum kašľa, ktorého aktivácia súvisí s nástupom tohto symptómu.

V dôsledku toho je antitusická aktivita tejto účinnej látky spôsobená hlavne jej centrálnym pôsobením, bez zasahovania do lokálnych mechanizmov na báze reflexu kašľa, ktorého účinnosť však určuje jeho široké použitie v klinickom prostredí.

Z farmakokinetického hľadiska na druhej strane dobrá systémová absorpcia podporuje klinickú účinnosť lieku, hoci jeho metabolizmus v pečeni výrazne zvyšuje riziko farmakologicky dôležitých interakcií.

Vykonané štúdie a klinická účinnosť

DESTROMETORFAN A NEUROLOGICKÉ PRÍZNAKY

J Emerg Med., 1999 Mar-Apr; 17 (2): 285-8.

Kazuistika, ktorá uvádza výskyt závažných vedľajších účinkov, ako je ataxia, psychóza a hyper-podráždenosť u pediatrického pacienta liečeného prípravkami proti kašľu na báze pseudoefedrínu a dextrometorfanu.

DESTROMETORFANOVÉ FARMACOGENÓMIE

Clin Pharmacol Ther. 1996 Sep; 60 (3): 295-307.

veľmi zaujímavá farmakogenomická štúdia, ktorá demonštruje, ako polymorfizmy génu kódujúceho cytochrómový enzým CYP2D6 môžu významne ovplyvniť terapeutickú aktivitu liečiva, čo si vyžaduje možné úpravy aj v normálne používaných dávkach.

DESTROMETORFANUS A JEHO METABOLITY V KLINICKEJ PRAXE

Drugs Exp Clin Res., 1994, 20 (5): 199-203.

Celo-talianska experimentálna štúdia, ktorá hodnotí farmakokinetické vlastnosti Dextromethorphan, zdôrazňuje možnosť použitia aj jeho metabolitov, zjavne s antitusickou silou, v klinickej praxi, čím sa znižuje záväzok pečene v metabolizme lieku.

Spôsob použitia a dávkovanie

VICKS TOSSE®

133 mg sirupu dextrometorfán bromidhydrátu na 100 ml sirupu.

Tablety hydrochloridu dextrometorfánu bromidu 7, 33 mg.

Typická schéma dávkovania všeobecne poskytuje pre dospelých použitie 15 ml sirupu alebo 2 tablety každých 6 hodín počas maximálne 3 až 4-krát denne.

Váš lekár by mal u pediatrických pacientov alebo u pacientov, ktorí trpia určitými klinickými stavmi, upraviť dávkovanie a špecifické terapeutické protokoly.

Liečba nemá trvať dlhšie ako 5-7 dní liečby bez konzultácie so svojím lekárom.

Upozornenia VICKS TOSSE ® Dextromethorphan

Použitie VICKS TOSSE®, vzhľadom na prítomnosť aktívnej zložky so sedatívnou a návykovou aktivitou a jej charakteristické farmakokinetické vlastnosti, by sa malo uskutočniť po lekárskej konzultácii.

Zvláštna opatrnosť pri používaní tohto lieku by mala byť u pacientov trpiacich chronickými alebo perzistentnými respiračnými patológiami, patológiami pečene a patologickými stavmi obličiek, pri ktorých by zmena farmakokinetických vlastností Dextromethorfanu mohla určiť nástup možných vedľajších účinkov.

Je tiež užitočné pamätať na terapeutickú aplikáciu Dextromethorfanu, zameranú výlučne na kontrolu symptómov, a nie na vyriešenie základnej patológie, pre ktorú by sa mali vykonať ďalšie vyšetrenia.

VICKS TOSSE® obsahuje sacharózu, preto je jeho použitie kontraindikované u pacientov trpiacich nedostatkom sacharázového enzýmu, intoleranciou fruktózy a glukózo-galaktózovou malabsorpciou.

Odporúča sa uchovávať liek mimo dosahu detí.

PREGNANCY A BREASTFEEDING

Vyššie uvedené kontraindikácie použitia VICKS TOSSE® sa týkajú aj tehotenstva a nasledujúceho obdobia dojčenia vzhľadom na absenciu štúdií schopných plne charakterizovať bezpečnostný profil lieku pre zdravie plodu a dojčiat.,

interakcie

Odporúča sa vyhnúť sa použitiu VICKS TOSSE® počas a počas dvoch týždňov po použití antidepresív MAO inhibítorov.

Počas liečby dextrometorfanom by tiež bolo potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu.

Kontraindikácie VICKS TOSSE ® Dextromethorfan

Použitie VICKS TOSSE® je kontraindikované u pacientov, ktorí sú precitlivení na liečivo alebo na niektorú z jeho pomocných látok, u pacientov trpiacich závažnými ochoreniami pečene a obličiek a kontextovo a počas dvoch týždňov po liečbe inhibítormi MAO antidepresíva.

Nežiaduce účinky - Vedľajšie účinky

Napriek použitiu VICKS TOSSE® je všeobecne bezpečný a bez klinicky významných vedľajších účinkov, pacient v terapii môže niekedy pociťovať ospalosť, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha a závraty.

Výskyt závažných nežiaducich reakcií je našťastie zriedkavejší.

Poznámky

VICKS TOSSE ® je liek bez predpisu.