zdravie pokožky

Skleróza kože - príčiny a symptómy

definícia

Skleróza kože je spojivové tkanivo zhrubnuté v dermis a hypodermis, ktoré sa prejavuje ako stvrdnutie postihnutej kože. V mnohých prípadoch je toto označenie dôsledkom degeneratívnych javov.

Skleróza kože spôsobuje, že koža je stuhnutá, nepohyblivá a nie je skladateľná.

Medzi hlavné príčiny kožnej sklerózy patrí Dupuytrenova choroba, sklerodermia a starnutie kože.

Dupuytrenova choroba je charakterizovaná progresívnym vzhladom subkutánnych uzlín, vyvýšených šnúr a sklerotiky na dlani. Tieto poranenia spôsobujú trvalé ohyb jedného alebo viacerých prstov.

Sklerodermia sa na druhej strane prejavuje zhrubnutím kože po hromadení vláknitého spojivového tkaniva. V priebehu tohto patologického procesu sa koža postupne zahusťuje, nepružne a priľne k podkladovým tkanivám; najviac postihnuté miesta sú končatiny a tvár. Najmä tento stráca svoju expresivitu.

Okrem kožných prejavov zahŕňa sklerodermia poruchy postihujúce pľúca, obličky, srdce a tráviaci systém.

Skleróza kože môže tiež závisieť od rádioterapie alebo expozície rôntgenovým žiarením.

Možné príčiny * sklerózy kože

  • Dupuytrenova choroba
  • progeriu
  • Marfanov syndróm