zdravie

Brachydactyly - príčiny a symptómy

definícia

Brachydactyly je vrodená malformácia charakterizovaná abnormálnou krátkosťou prstov. Táto kostná dysostóza sa vyskytuje v dôsledku zníženej dĺžky alebo neprítomnosti jednej alebo viacerých falangov alebo v dôsledku zodpovedajúcej hypoplazie metatarsálnej a / alebo metakarpálnej kosti.

Brachydactyly teda môže postihnúť len jeden prst alebo častejšie všetky prsty ruky alebo nohy.

Brachydactyly sa môže prejaviť v izolovanej forme alebo byť súčasťou komplexných malformatívnych syndrómov; je často pozorovaný u pacientov s Downovým syndrómom a achondropláziou.

Niekedy je abnormálne skrátenie končatín spojené s inými vrodenými malformáciami, ako je syndróm (fúzia dvoch alebo viacerých prstov) alebo polydakticky (prítomnosť nadpočetného prsta).

Možné príčiny * Brachydactyly

  • achondroplazie
  • Progresívna oxygenujúca fibrodysplázia
  • sférocytóza
  • Downov syndróm