zdravie

Coprolalia - príčiny a symptómy

definícia

Coprolalia je impulzívna tendencia vyslovovať obscénne a / alebo vulgárne slová.

Tento symptóm sa nachádza predovšetkým v Tourettovom syndróme, čo je komplexná neuropsychiatrická porucha charakterizovaná motorickými a hlasovými tikmi. V tomto kontexte sa výrazy vyskytujú nedobrovoľným a nevhodným spôsobom, čo má za následok neplatnosť z psychologického a sociálneho hľadiska.

Subjekt trpiaci Tourettovým syndrómom môže vysloviť jedno slovo alebo sériu zložitých viet, niekedy s inou kadenciou alebo vyšším hlasom ako tón, ktorý sa zvyčajne používa počas konverzácie. Navyše, človek môže mentálne opakovať vulgárne slovo a nie ho vyslovovať. V každom prípade, koprolalia nemusí nevyhnutne odrážať myšlienky alebo názory osoby.

Coprolalia je tiež prítomná v niektorých formách psychózy, pri schizofrénii a pri obsedantno-kompulzívnej poruche. Zriedkavo sa tento prejav pozoruje po poranení mozgu (napríklad v dôsledku mŕtvice alebo encefalitídy) a v spojení s inými neurologickými poruchami.

U ľudí, ktorí nie sú ovplyvnení špecifickými zdravotnými stavmi, možno koprolaliu považovať za formu opozície a túžbu po proteste.

Možné príčiny * Coprolalia

  • encefalitída
  • mŕtvice
  • schizofrénie
  • Tourettov syndróm