obezita

Obezita a evolučná biológia: Lardopitecus

Giancarlo Monteforte

Evolučná biológia: bude Lardopithecus mužom budúcnosti?

Zdá sa, že prebieha evolučná transakcia:

Homo Sapiens → Lardopithecus

Vtipy stranou, OBESITY je pomerne vážny klinický stav.

  • WHO ho opisuje ako GLOBAL EPIDEMIA
  • Zvyšuje riziko kardiovaskulárnych, respiračných, endokrinných, metabolických, hepatálnych a niektorých foriem rakoviny
  • Obézne dieťa má dvojnásobnú pravdepodobnosť, že zostane v dospelosti ako dieťa s normálnou hmotnosťou
  • Dospelí, ktorí boli v detstve obézni, sú viac ohrození rozvojom metabolického syndrómu, hyperinzulinémie a respiračných porúch

Komplikácie obezity : kliknite na názov poruchy / choroby, aby ste sa o tejto téme dozvedeli viac